Usvojena Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski sabor je na sjednici 5. veljače 2021. godine donio Nacionalnu razvojnu strategije Hrvatske do 2030. godine, krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time dobiva okvir za razvoj u narednom desetljeću. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske […]

Višegodišnji financijski okvir (VFO) EU za razdoblje 2021.-2027.

Vijeće je, nakon što je Europski parlament dao svoju suglasnost, 17. prosinca 2020. donijelo uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027.  Uredbom se za 27 država članica EU-a predviđa dugoročni proračun EU-a od 1074,3 milijarde eura ( u cijenama iz 2018.). VFO će biti usmjeren na brzo usmjeravanje ulaganja tamo gdje su najpotrebnija, na jačanje […]

Nova nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.) predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije. Od dana primjene HR NUTS 2021., odnosno od 1. siječnja 2020. prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za  statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12), […]