dentalni_asis

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO traži radnika na određeno; zamjena. Mjesto rada je Đakovo. Nema smještaja , a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od 15.11.2017. do 23.11.2017. Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine. Uvjeti: škola za dentalne asistente/škola za med.sestre,  položen stručni ispit osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinske sestre/tehničara, odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu za radna mjesta kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku  diplome  ili svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad/licencu, presliku uvjerenja o položenom  stručnom ispitu za rad osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanja programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar, dokaz o radnom stažu (  presliku potvrde o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Kandidati u prijavi moraju obvezno naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: :Dom zdravlja Đakovo, P. Preradovića 2, 31 400 Đakovo s naznakom “Za natječaj za radno mjesto________ “, u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.