dentalni_asis

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ traži jednog radnika, a mjesto rada je KARLOBAG, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA. Nema smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična. Natječaj vrijedi od 17.10.2017. do 25.10.2017.  Rad na jednom mjestu. Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine. Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru. Potrebno je imati položen vozački ispit B kategoriju te radno iskustvo 1 godinu. Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: Zamolba – vlastoručno potpisana; životopis; preslik domovnice; preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi; preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu – (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program); preslik odobrenja za samostalan rad, dokaze o radnom iskustvu. Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 17.10.2017. do 25.10.2017. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)».