Farmaceutski tehničar

ZU “NAŠA APOTEKA” Ul. Stevana Nemanje 39, D  e  r  v  e  n  t  a

tel. 053/ 332-052 ili 066/ 400-513 traži radnika, a uvjeti su: diplomirani farmaceut, radno iskustvo najmanje 12 mjeseci, položen stručni ispit, posjedovanje licence. Lokacija je Doboj.