Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Akademija za razvoj EU projekata

Serija seminara tijekom kojih će pojedinci i predstavnici javnih, privatnih i  organizacija civilnog društva imati mogućnost steći vještine potrebne za razradu i prijavu projekta financiranih iz EU fondova. Edukacija je organizirana kroz praktični rad na konkretnom projektu polaznika.

Program se provodi u našim prostorima (Varšavska 17, Zagreb) uz mogućnost ONLINE praćenja dislocirano.

15 školskih sati

(3 termina)

Termini:

25. siječnja 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

27. siječnja 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

01. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

03. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

08. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

10. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

Cijena:
2.800,00 kn
Popust 10 % na više sudionika iz iste organizacije

MODUL 1

KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

MODUL 1

KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

MODUL 2

RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE

MODUL 2

RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE

MODUL 3

IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

MODUL 3

IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Akademija je namijenjena:

 • predstavnicima neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva
 • predstavnicima lokalne i regionalne vlasti
 • vlasnicima i menadžmentu privatnih i javnih poduzeća
 • predstavnicima predškolskih, osnovno školskih, srednjoškolskim i visokoškolskih ustanova
 • svim pojedincima i organizacijama koje žele razvijati EU projekte

Ciljevi akademije:

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme projekta
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta
 • Detaljno razraditi projektne aktivnosti i izbjeći tipične pogreške koje će omogućiti izvediv plan aktivnosti u provedbi
 • Osigurati adekvatno planirane resurse i efikasan proračun za provedbu projekta
 • Samostalno opisati vaš projekt u službenoj natječajnoj dokumentaciji
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta kvalitetnim prikazom informacijama
 • Koristiti konkretne alate u provedbi EU projekata

Rad se odvija kroz praktični rad na konkretnim projektnim prijedlozima sudionika/organizacije ili idejama koje se razvijaju uz pomoć iskusnog konzultanta.
Broj osoba ograničen: maksimalno 12 osoba.

Modul 1

KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

Sadržaj

 • Pregled mogućnosti za projekte javnih, privatnih i neprofitnih organizacija iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj 
 • Definiranje projektne ideje (ideje polaznika)
 • Analiza dionika, problema, ciljeva i strategije – praktični rad
 • Izrada logičkog okvira projekta (logička matrica)- praktični rad na osmišljavanju okvirnih aktivnosti, indikatora i rizika projekta

Bonus

Logička matrice bit će evaluirana od strane iskusnih EU konzultanata s konkretnim prijedlozima povećanja kvalitete projekta

Materijali

 • Mapa s prezentacijama,
 • Prikaz mogućnosti financiranja projekta prema sektorima i fondovima EU
 • Alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva)
 • Primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice

Modul 2

RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE

Sadržaj

 • Kako opisati i razraditi projektne aktivnosti – rad na službenom alatu
 • Osmišljavanje potrebnih pokazatelja za potrebe praćenja i evaluacije projekta
 • Razrada odgovornosti projektnog tima, partnera i podizvođača
 • Osmišljavanje vremenskog rasporeda aktivnosti
 • Planiranje ljudskih i ostalih resursa
 • Analiza i upravljanje rizicima projekta
 • Detaljno planiranje svih troškova projekta (novčani tijek) i rad na službenom alatu proračuna

Bonus

 • Stručno individualno savjetovanje za vrijeme trajanja akademije
 • Detaljan opis projektnih aktivnosti i proračun biti će evaluiran od strane iskusnih EU konzultanata s konkretnim prijedlozima povećanja kvalitete projekta.

Materijali

 • Mapa s prezentacijama,
 • Primjeri službenih alata (opis aktivnosti, novčani tijek, proračun, procjena rizika) s primjerima i detaljnim uputama za ispunjavanje

Modul 3

IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Sadržaj

 • Detaljni prikaz MIS sustava i sustava eFondovi
 • Detaljni prikaz A obrasca uz praktičan rad
 • Detaljan prikaz i praktični rad na proračunu unutar A obrasca
 • Detaljan prikaz i rad na B obrascu 

Bonus

 • Stručno individualno savjetovanje za vrijeme trajanja akademije
 • Polaznici će imati priliku detaljno ispuniti A i B obrazac za svoj projekt te ga poslati iskusnom konzultantu sa svrhom evaluacije i davanja konkretnih prijedloga povećanja kvalitete projekta.

Materijali

 • Mapa sa službenim obrascima natječajne dokumentacije
 • Primjeri kvalitetno ispunjene natječajne dokumentacije
 • Detaljne upute za ispunjavanje A i B obrasca.