Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Akademija za upravljanje EU projektima

Akademija je koncipirana tako da iskusni konzultanti kroz praktične vježbe na stvarnim projektima omogući sudionicima stjecanje znanja, vještina i iskustva za kvalitetno planiranje, pokretanje i praćenje projekta financiranog iz sredstava EU

Program, je namijenjen organizacijama i pojedincima koji žele steći praktična znanja provedbe projekata u skladu s pravilima EU fondova te spriječiti pogreške u provedbi.

Program je posebice namijenjen organizacijama koje provode projekt financiran iz EU fondova za koje je moguće organizacija rada na konkretnom projektu.

Program se provodi u našim prostorima (Varšavska 17, Zagreb) uz mogućnost ONLINE praćenja dislocirano.

24 sata
Termini:

22. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

24. veljače 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

01. ožujka 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

03. ožujka 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

08. ožujka 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

10. ožujka 2022.
od 17.00 do 20.00 sati

Cijena:
2.800,00 kn
Popust 10 % na više sudionika iz iste organizacije

Sadržaj:

 • Detaljni pregled preuzetih obveza koje proizlaze iz Ugovora o financiranju 
 • Detaljan prikaz aktivnosti nakon potpisivanja Ugovora
 • Uspostava projektnog tima i komunikacije između partnera
 • Uspostava kvalitetnih procedura rada projektnog tima
 • Planiranje i praćenje vremenskog tijeka projektnih aktivnosti (gantogram) 
 • Osiguravanje administrativnog traga 
 • Izrada plana nabave i pravila nabave u EU projektima 
 • Planiranje i praćenje tijeka novca
 • Prezentacija dobre prakse i alata za praćenje i evaluaciju projekta
 • Prezentacija konkretnih alata za narativno i financijsko izvještavanje
 • Izrada plana vidljivosti i promocije projekta

Materijali:

 • Mapa s prezentacijama
 • Primjeri dokumentacije u provedbi projekata (gantogram, planovi nabave i elementi vidljivosti, izvješća, pravila osiguravanja administrativnog traga,  šprance za praćenje aktivnosti, resursa i tijeka novca)
 • Maksimalni broj sudionika- 12 osoba