Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

PROJECT MANAGEMENT za PMP certifikacijski ispit

Namijenjena svima koji se bave upravljanjem projektima te žele usavršiti svoje vještine polaganjem Project Management Professional certifikacijskog ispita, kao i onima koji žele skupiti PDU bodove potrebne za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

Iskusni predavač s položenim PMP certifikatom otkrit će polaznicima sve što trebaju znati o ovom univerzalnom znaku izvrsnosti koji je na današnjem tržištu sve više tražen, a nudi se i mogućnost on-line praćenja nastave.

Planirani početak: 14. veljače 2022.

5 modula
40 nastavnih sati

MODUL 1

Projekt i upravljanje projektom, PMBOK

MODUL 1

Projekt i upravljanje projektom, PMBOK

MODUL 2

Upravljanje vremenom i opsegom projekta

MODUL 2

Upravljanje vremenom i opsegom projekta

MODUL 3

Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta

MODUL 3

Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta

MODUL 4

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta

MODUL 4

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta

MODUL 5

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom

MODUL 5

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom

Cilj edukacije je opremiti polaznike znanjima i vještinama potrebnim za uspješno upravljanje projektima te dati podlogu za polaganje certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. Pohađanje edukacije osigurava potreban broj PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit. PMP certifikat prepoznat je kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te je danas sve više tražen u organizacijama koje se bave upravljanjem projektima.

Edukacija je organizirana kroz pet različitih modula od kojih svaki detaljno obrađuje pojmove i koncepte PMI metodologije, te specifičnosti organizacijskog okruženja unutar kojeg se upravljanje projektom odvija.

 

E-learning nastava

Pristup snimkama predavanja: 24 sata nakon predavanja

Uz predavanje, koje je organizirano kroz grupni rad svojim polaznicima nudimo i e-učenje.

Kako bi modernizirali svoju nastavu, svi Polaznici će, uz nastavne materijale, dobiti na raspolaganje snimku svakog modula kako bi lakše pratili ili nadoknadili propušteno (s ograničenim vremenom pregleda).

Isto tako, u slučaju spriječenosti ili eventualne odsutnosti, Polaznici imaju mogućnost pratiti nastavu putem e-nastave.

Svako predavanje uključuje i praktične vježbe pomoću kojih će polaznici detaljno upoznati  Vodič kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologiju te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

Modul 1

Projekt i upravljanje projektom, PMBOK

Prvi modul predviđen je za upoznavanje polaznika s osnovnom definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Neke od obrađenih tema su: pojam upravljanja projektima, međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, definicija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta (WBS metoda). Polaznici će saznati sve o Vodiču kroz znanje o upravljanju projektima (PMBOK), te konceptu PMI metodologije.

Nastavne teme:

 • Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi
 • Osnovno o PMP certifikaciji
 • Procesne grupe upravljanja projektom
 • Područja znanja upravljanja projektom
 • Faze projektnog ciklusa
 • Organizacijski utjecaj na upravljanje projektima
 • Upravljanje integracijom projekta

Modul 2

Upravljanje vremenom i opsegom projekta

Drugi modul uvodi polaznike u plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje aktivnosti i određivanje njihovog slijeda, izradu i kontrolu vremenskog rasporeda. Steći će specifična znanja i procese koji su sastavni dio područja upravljanja vremenom i opsegom projekta.

Nastavne teme:

 • Upravljanje opsegom projekta
 • Opseg proizvoda i opseg projekta
 • Izrada plana upravljanja opsegom
 • Definiranje opsega i definiranje WBS strukture
 • Potvrđivanje opsega i kontrola opsega
 • Upravljanje vremenom projekta
 • Izrada plana upravljanja vremenskim rasporedom
 • Izrada i kontrola vremenskog rasporeda

Modul 3

Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta

Treći modul polaznike priprema za izradu plana upravljanja troškovima, određivanjem budžeta te će polaznici dobiti saznanja ili informacije o osnovnim metodama za planiranje i kontrolu kvalitete na projektu.

Nastavne teme:

 • Upravljanje troškovima projekta
 • Izrada plana upravljanja troškovima
 • Procjenjivanje i kontrola troškova
 • Upravljanje kvalitetom projekta
 • Planiranje kvalitete
 • Osiguranje kvalitete
 • Kontrola kvalitete

Modul 4

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta

Četvrti modul bavi se ljudskim resursima, upravljanjem dionicima i komunikacijom. Teme uključuju planiranje, formiranje i razvoj projektnog tima, upravljanje sukobima, teorije motivacije, te upravljanje i kontrola dionicima.

Nastavne teme:

 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 • Izrada plana upravljanja projektnim timom
 • Formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje komunikacijama na projektu
 • Planiranje, upravljanje i kontrola komunikacija na projektu
 • Upravljanje dionicima projekta
 • Identifikacija dionika
 • Izrada plana upravljanja dionicima
 • Upravljanje i kontrola angažmana dionika

Modul 5

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom

Posljednji modul naglasak stavlja na upravljanje rizicima – njihovom kvantitativnom i kvalitativnom analizom, matricom vjerojatnosti i utjecaja itd. Sve je pojašnjeno praktičnim primjerima, te će polaznici sami izrađivati svoju verziju matrice vjerojatnosti i utjecaja.

Nastavne teme:

 • Upravljanje rizicima projekta
 • Izrada plana upravljanja rizicima
 • Identifikacija i analiza rizika
 • Planiranje adekvatnih odgovora i kontrola rizika
 • Upravljanje nabavom na projektu
 • Planiranje i provođenje nabave
 • Kontrola i zatvaranje nabave
 • Postupak PMP certifikacije
 • Pregled sadržaja – PMP ispit