Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Seminar: ABECEDA EU PROJEKATA

Seminar namijenjen predstavnicima privatnog, javnog i civilnog sektora gdje ćemo kroz praktične primjere pojasniti 10 osnovnih elemenata koje je potrebno razumjeti kako bi napisali i dobili financiranje za EU projekt kao i izbjegli česte pogreške u provedbi. 

Seminar je namijenjen svim osobama koje planiraju prijaviti EU projekt i to predstavnicima:

 • neprofitnim i organizacijama civilnog društva
 • lokalnim i regionalnim vlastima
 • privatnim i javnim poduzećima 
 • ustanovama u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja
 • vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama
 • seminar je koristan i otvoren svim pojedincima koje žele razvijati projekte za EU fondove

 

Program se provodi u našim prostorima (Varšavska 17, Zagreb) uz mogućnost ONLINE praćenja dislocirano.

5 školskih sati
Termin:

16. siječnja 2022. godine
od 17.00 do 20.45 sati

Cijena:
450,00 kn

Teme seminara:

 1. PCM- Koraci koje je potrebno provesti za izradu kvalitetnog EU projekata 
 2. RELEVANTNOST PROJEKTA i kako napisati projekt relevantan u odnosu na CILJEVE, CILJNE SKUPINE I PROJEKTNE PARTNERE 
 3. LOGIČKA MATRICA PROJEKTA – svrha i tehnika ispunjavanja 
 4. PROJEKTNE AKTIVNOSTI – informacije koje je potrebno uvrstiti u opis aktivnosti
 5. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
 6. PRAVILA FINANCIRANJA PROJEKTA I KAKO OSTVARITI VRIJEDNOST ZA PRIJAVITELJA
 7. IZRADA PRORAČUNA
 8. JAVNA NABAVA U EU PROJEKTIMA
 9. ODRŽIVOST I MULTIPLIKACIJSKI EFEKT PROJEKTA
 10. DIJELOVI PRIJAVE KLJUČNI ZA DOBRU OCJENU U EVALUACIJI