Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Program je formalan (odobren od Ministarstva znanosti I obrazovanja), po završetku se stječe javna isprava (diploma) s pravom upisa u e-radnu knjižicu!

Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću online praćenja redovne nastave u stvarnom vremenu.

Rad u malim grupama uz korištenje službene dokumentacije.

160 sati

(teorijski dio 65 sati, vježbe 95 sati)

Početak programa:
24.01.2022.
Završetak programa:
25.04.2022.

ON- LINE NASTAVA – opcionalno po izboru polaznika

Naše učilište posjeduje formalno odobrenje nadležnog Ministarstva za provođenje on-line nastave jer posjedujemo vastitu platformu za on-line učenje.

Program usavršavanja provodimo prema prethodnom pozitivnom stručnom mišljenju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu).

Kako bi polaznicima omogućili i dodatno ponavljanje i/ili pregled predavanja, osiguravamo vam dostupnost snimke predavanja sljedeća 24 sata.

Naš model rada pokazao se izvrsnim i u važnim životnim prilikama polaznika, te u slučaju osobe spriječenosti, naknadni snimak osigurava da polaznik nadoknadi propušteno.

S polaznicima su organizirane i mail konzultacije, telefonske konzultacije, videokonzultacije (ovisno o preferencijama polaznika) kako bi polaznicima osigurali što kvalitetnije stjecanje potrebnog znanja i vještina).

Ispit – kroz razvoj projekta u timovima I izradu projektnog prijedloga pristupnici odabiru I prijavljuju temu I projekt na koji se prijavljuju svojem mentoru.

Broj sati nastave u jednom danu je ograničen na 4 školska sata kako bi zadržali koncentraciju I ugodnost u prisustvovanju nastavi.

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.). Za polaznike sa završenom srednjom stručnom spremom provodimo progam “Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata” (provjerite na linku) 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Zašto upisati baš ovaj program

Jednom kada naučite kvalitetno pisati i provoditi EU projekte otvarate si mogućnost vlastitog napretka jer ste poželjan kadar i u javnom i u privatnom sektoru (savjetodavna tijela, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, konzultantske tvrtke, nacionalna ministarstva, agencije, privati poduzetnici…).

Uz navedeno, kompetencije koje ćete steći osigurat će vam i potrebna znanja i vještine za samostalnu djelatnost u pisanju i provedbi EU projekata.

Završetkom našeg programa otvorit će vam se novi vidici, postat ćete stručnjak ovog područja i sami sebi osigurati dugoročnu održivost, koja daje sigurnost.

Poslodavci su sve više usmjereni projektnom poslovanju te si završetkom ovog programa osiguravate vašu mobilnost na tržištu rada, a time i sigurnu budućnost.

Uz potrebna znanja i vještine za pisanje i provedbu EU projekata, naše usavšavanje vam donosi i uvid u u nove perspektive i pregled novog financijskog razdoblja 2020. – 2027. godine.

Jer s nama znanje vrijedi više!

Literatura (skripte) uključena u cijenu programa