Farmaceutski tehničar

LJEKARNE PRIMA PHARME , adresa: Capraška 1, 10 000 Zagreb traži farmaceutskog tehničara (m/ž), a mjesto rada je Pula, Dubrovnik, Gruda. Potrebna je završena SSS/ zdravstvena škola i položen stručni ispit. Mole se kandidati da uz prijavu prilože: kratak životopis, presliku domovnice, presliku diplome, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Nudi se radni odnos na neodređeno. Rok prijave je 08.09.2017.