Farmaceutski tehničar

Atlantic Grupa, adresa: Miramarska 23, 10 040 Zagreb

Lanac ljekarni Farmacia posluje u skladu s najvišim standardima ljekarničke struke, prednjači u unapređenju poslovanja ljekarničkog sustava te u nastojanju osnaženja uloge ljekarnika u ukupnom zdravstvenom sustavu.  Osobit naglasak stavlja se na edukaciju postojećeg i ulaganje u razvoj novog farmaceutskog kadra. Svim našim zdravstvenim djelatnicima omogućeno je korištenje obrazovnih usluga i sudjelovanje u radu Atlanticovog edukacijskog centra  koji predstavlja okosnicu ukupnog edukacijskog programa. Uzimajući u obzir važnost formalnog stručnog obrazovanja velika važnost pridaje se i delegiranju naših zdravstvenih djelatnika na poslijediplomsko školovanje na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a za pojedina radna mjesta pažljivo se i detaljno razvija sustav edukacija prema potrebama pojedinačnih djelatnika.

Glavne odgovornosti su izrada ljekarničkih izvještaja i obračuna,obrada i faktura recepata te doznaka HZZO-u, izdavanje bezreceptnih proizvoda, organizacija promocija, akcija i vanjskih projekta, savjetovanje kupaca, samostalna narudžba lijekova i ostalih medicinskih proizvoda, organizacija laboratorija i vođenje službenih knjiga u ljekarni.

Od zainteresiranih kandidata očekujemo:položen stručni ispit, dobro poznavanje MS Office paketa, samostalnost u radu, proaktivnost te izražene komunikacijske vještine, otvorenost za rad s različitim članovima tima i kupcima. Rok prijave je 27.02.2017.