Farmaceutski tehničar

OPĆA BOLNICA ‘ZADAR’ traži jednog radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a mjesto rada je Zadar. Nema smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od 29.11.2017. do 7.12.2017. Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine. Kandidati koji se natječu za prijem pod točkom 1. uz zamolbu trebaju priložiti slijedeće: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), prijepis ocjena, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6  mjeseci), uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda o cijepljenju (svi osim adminsitrativnog referenta). Kontakt: osobni dolazak: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR, pismena zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR 23 000