fizio

OPĆA BOLNICA VIROVITICA traži jednog radnika  na neodređeno; upražnjeni poslovi, a mjesto rada je Virovitica. Nema smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od 29.11.2017. do 7.12.2017. Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine. Potreban je položen stručni ispit; stručni ispit za fizioterapeuta te radno iskustvo 1 godinu. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja (diplomu/svjedodžbu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu te odobrenje za samostalan rad) kandidati su dužni dostaviti zajedno sa zamolbom, životopisom i domovnicom u originalu ili ovjerenoj preslici u roku od 8 dana od dana objave natječaja u <<Narodnim novinama>>, na adresu: Opća bolnica Virovitica <Natječaj za zapošljavanje za ‘radno mjesto’> Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica.