fizioterapeutski tehnicar

Radno mjesto

Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 3.5.2016.
Natječaj vrijedi do: 11.5.2016.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO, Petra Preradovića 2, 31400 Đakovo raspisuje
JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za radno mjesto:
1) FIZIOTERAPEUT-PRIPRAVNIK-2 izvršitelja

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:
– ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).
Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Natječaja sa svim traženim prilozima.
Prilozi:
– zamolba, životopis, domovnica, svjedodžba/diploma, prosjek ocjena tijekom obrazovanja, potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom, preslika dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG, uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana objave ovog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu:
Dom zdravlja Đakovo, Petra Preradovića 2, 31400 Đakovo (Natječaj za stručno osposobljavanje)
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova N. N. br. 82/08. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvenih radnika prednost će imati slijedeći kandidati:
• zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje,
• u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja koje se računa godini u kojoj je započeto obrazovanje,
• u slučaju istog trajanja obrazovanja dva ili više kandidata prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja, odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene,
• prednost imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom.
Lista s kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih radnika, lista odabranih kandidata zdravstvenih radnika te odluka o izabranim kandidatima, bit će javno objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja Đakovo: www.dzdjakovo.hr

Poslodavac

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO
Kontakt:
osobni dolazak: P.PRERADOVIĆA 2, 31400 ĐAKOVO
pismena zamolba: P.Preradovića 2, 31400 Đakovo