Fizioterapeutski tehničar

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA- traži 3 radnika ,a razina obrazovanja je viša ili prvostupanjska. Vrsta zaposlenja je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na puno radno vrijeme. Uz prijavu s podacima o kontaktu (e-mail, mobitel) obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta: 1.životopis; 2.dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja 3.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje); 4.dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice); 5.uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, Put Cvitačke 9, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“. Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 021/602-300, ili 021/602-464. Rok prijave je 16.3.2017.