fizio

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD traži jednog radnika na određeno; zamjena, a mjesto rada je Zagreb. Nema smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od 12.10.2017. do 20.10.2017. Uvjeti:  VŠS – stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije sa završenim stručnim studijem fizioterapije – bacc. physioth., položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva. Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu: Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto _____________________“. (navesti naziv radnog mjesta).