Fizioterapeutski tehničar

INSTITUT DR. SIMO MILOŠEVIĆ AD – HERCEG NOVI traži 2 fizioterapeutske sestre/tehničara na puno radno vrijeme, a vrsta radnog odnosa je na određeno vrijeme. Rad se odvija u dvije smjene, a smještaj nije predviđen. Prehrana i prijevoz se nadoknađuju djelomično. Provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac. Kontakt poslodavca je telefon: 031/659-019, 031/658-111 ili fax: 031/332-725, 031/332-780. Oglas je aktivan od 16.11.2016. do 17.11.2016.