Fizioterapeutski tehničar

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE traže jednog radnika na mjeru zapošljavanja stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom. Na natječaj se mogu prijaviti oba spola. Mjesto rada je Vrbovec, Zagrebačka županija. Način rada je smjena prijepodne i smjena poslijepodne uz puno radno vrijeme. Nema smještaja , a naknada za prijevoz je u cijelosti .Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine. Opis posla: SSS fizioterapeut/kinja – pripravnik/ca. Od kandidata očekuje da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale. Uz prijavu obavezno priložiti: životopis, presliku diplome/svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja nije starija od dana objave natječaja, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog Zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Nepotupne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sva natječajna dokumentacija mora biti kovertirana s obaveznom naznakom “Za natječaj za stručno osposobljavanje”, na adresu: DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, LJUDEVITA GAJA 37, 10430 SAMOBOR. Natječaj vrijedi od 27.3.2017. do 4.4.2017.