OPKK_boja_bez pozadine_veci

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Andragog

Kratak opis projekta:

Projekt se bavi povećanjem konkurentnosti Pučkog otvorenog učilišta Andragog putem dodjele znaka Hrvatska kvaliteta. Hrvatska gospodarska komora izdala je predračun za dodjelu znaka kvalitete nastao na temelju procjene i stručnog mišljenja tehničke komisije. Projektom će se financirati postupak izdavanja/dodjele znaka te prvo razdoblje korištenja znaka koje iznosi tri godine. Znak se dodjeljuje za uslugu obrazovanja odraslih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Dodjelom znaka Hrvatska kvaliteta povećat će se konkurentnost Pučkog otvorenog učilišta Andragog. Taj postupak će doprinijeti prepoznatljivosti poslovanja učilišta te će se poboljšati vidljivost usluga koje učilište nudi. Učilište će lakše doći do novih polaznika te uspješnije širiti svoje poslovanje.

Očekivani rezultati projekta:

Hrvatska gospodarska komora izdala je predračun za dodjelu znaka kvalitete nastao na temelju procjene i stručnog mišljenja tehničke komisije. Projektom će se financirati postupak izdavanja/dodjele znaka te prvo razdoblje korištenja znaka koje iznosi tri godine. Znak se dodjeljuje za uslugu obrazovanja odraslih na tri lokacije – Županja, Valpovo i Zagreb. Županja je sjedište firme, a Valpovo i Zagreb su podružnice.

Ukupna vrijednost projekta: 39.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 39.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2018. do studeni 2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Iva Boneta, voditeljica projekta: projekti@andragog.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Andragog.

ESI logotip_boja_veci
europska-unija-zajedno-do-fondova-eu_0