dental-assisting

Poznato je da su medicinske ustanove mjesta velike izmjene ljudi, u kojima, ukoliko zaštitne mjere nisu osigurane i dobro kontrolirane, postoje povećani zdravstveni rizici za djelatnike. Dentalni asistent i doktor zbog toga prilikom zahvata moraju imati odgovarajuću zaštitu od potencijalno zaraznih, ali i drugih, opasnih čestica, s kojima mogu doći u kontakt. Standardnim mjerama zaštite smanjujemo infektivni rizik prijenosa bakterijskih i virusnih infekcija i sprečavamo ozljede.

Mjere osnovne zaštite koje asistent i doktor koriste uključuju zaštitne jednokratne rukavice, zaštitne maske, zaštitne naočale ili vizir, zaštitnu kapu i zaštitne navlake za obuću i odjeću.

Rukavice, koje su najčešće izrađene od lateksa ili nitrila, asistent nosi uvijek kada dolazi do kontakta s pacijentom, ali i za rukovanje s kemikalijama i čišćenje instrumenata i površina. Izmjena rukavica odvija se poslije svakog pacijenta.

Maske osiguravaju međusobnu zaštitu od prijenosa infektivnog i iritabilnog sadržaja zrakom. Maska mora biti dobro fiksirana tako da pokrije čitavo područje lica sve do ispod očiju. Potrebno je osigurati dobro brtvljenje maske i spriječiti strujanje zraka ispod maske izvana prema unutra i obrnuto. Vrijeme u kojem pružaju zaštitu ovisi o vrsti zaštitne maske, ali najčešće bi se trebala promijeniti unutar jednog sata.

Naočale i vizir štite oči od infektivnog aerosola i mehaničkih ozljeda koje mogu nastati uslijed velikih radnih brzina rotirajućih instrumenata i od mogućeg oštećenja pri rukovanju kiselinama, lužinama i krutim materijalima. Pri tome vizir pruža veću razinu sigurnosti zbog veće površine koju prekriva.

Zaštitna kapa i odjeća oblače se umjesto ili preko postojeće odjeće u situacijama u kojima je potrebna sterilnost ili izraziti oprez.

Mjere zaštite potrebno je primjenjivati kao da je svaki pacijent infektivan, jer svojih bolesti pacijent ne mora biti svjestan ili nam ih svjesno može prešutjeti. Također, bitno je znati da izvor infekcije može biti u širem radnom polju, a da manje čestice aerosola lebde u zraku i do tri metra od pacijenta i samog mjesta rada, što proširuje prostor u kojem bi se zaštita trebala koristiti bez iznimke.

Za Andragog: Karlo Bajza, dr.med.dent.