denteh

Često pitanje koje si pacijent postavlja je: „Postoji li razlika između zanimanja dentalnog asistenta i dentalnog tehničara?“. Zabuna je svakako moguća, ukoliko ne poznajemo ulogu tih profesija u dentalnoj medicini.

Dentalni asistent bavi se naručivanjem pacijenata i vođenjem papirologije, ažuriranjem dokumentacije nakon pregleda, izdavanjem dokumenata (uputnica i recepata), nabavom i održavanjem materijala i opreme te evidencijom njihova skladištenja i ispravnosti. Prilikom stomatološkog zahvata, asistent doktoru priprema materijale i opremu, nadgleda psihofizičko stanje pacijenta i brine se o mjerama zaštite, kako pacijenta – tako i stručnog tima. Neposredno nakon zahvata, asistent se brine o pravilnom odlaganju i razvrstavanju otpada i provodi mjere dezinfekcije i sterilizacije kako bi se posao mogao nesmetano odvijati dalje.

Zanimanje dentalnog tehničara obuhvaća znanja i vještine koje omogućuju izradu nadomjestaka po uputama doktora dentalne medicine. Dentalni tehničar većinu posla obavlja u dentalnom laboratoriju, gdje uz dobro poznavanje materijala i tehničke obrade, izrađuje stomatološke radove i priprema doktoru sve što je potrebno za faze izrade i probe u ordinaciji. Neki od najčešćih stomatoloških radova su krunice, mostovi i zubne proteze. Za posao dentalnih tehničara bitan je i osjećaj za lijepo, koji do izražaja dolazi prilikom estetskog oblikovanja radova. U ordinaciji ćemo tehničara najčešće vidjeti samo na probama, na kojima će se baviti određivanjem boje ili detaljnim dogovorima o korekcijama tijekom izrade stomatoloških radova.

Za Andragog: Karlo Bajza, dr. med. dent.