dental-assisting-program1

Oralna protetika je grana dentalne medicine koja se bavi nadomještanjem izgubljenih zuba i tkiva umjetnim nadomjescima. Najpoznatiji i najčešće izrađivani radovi iz domene stomatološke protetike su zubne krunice, mostovi i proteze. Iako smo gotovo svi za neki od tih radova čuli ili čak i poznajemo nekoga tko ih ima u ustima, vjerojatno nismo upoznati s time da je pri njihovoj izradi uloga dentalnog asistenta jako važna.

Dentalni asistent nije samo osoba koja drži sisaljku, već u obrazovanju i tijekom kliničkog rada stječe znanja o svim potrebnim instrumentima, postupcima i fazama rada, ali i materijalima koji se koriste u izradi protetskih radova te o njihovoj ispravnoj pripremi. Za izradu svakog protetskog rada od neophodne je važnosti da asistent doktoru zna pripremiti potreban instrument u točno vrijeme kada je on potreban i da je u fazama rada u potpunosti sinkroniziran sa doktorom. Na taj način omogućuje se čisto i pregledno radno polje i sistematizacija rada te dostupnost svega što je potrebno, a bez ometanja doktora. Dentalni asistent je također osoba kojoj doktor potpuno povjerava miješanje i pripremu otisnih materijala u protetici, a kod svih protetskih radova, to je jedna od najrizičnijih i najbitnijih faza u toku izrade.

Potpuno povjerenje u asistenta je moguće isključivo ukoliko on besprijekorno poznaje sve faze izrade rada, što će omogućiti ispravnu pripremu i izmjenu potrebne opreme i instrumenata. Također, asistent treba biti osoba koja ima, ali i neprestano obnavlja, znanje o materijalima za uzimanje otisaka i registrata međučeljusnih odnosa. Za korištenje materijala je potrebno znati ispravan način skladištenja, miješanja te vrijeme u kojemu je materijal potrebno pripremiti. Kada su navedeni uvijeti ispunjeni, doktor i asistent čine tim, koji bez problema rješava i najkompleksnije protetske izazove i sve što preostaje je bezbrižno se prepustiti u umjetničke ruke dentalnog tehničara. Tehničar će potom rad i funkcijski i estetski bez problema završiti. Samo takav protetski nadomjestak osigurat će ono što želimo od samog početka – iskren i sretan osmjeh na pacijentovom licu nakon predaje rada!

Za Andragog: Karlo Bajza, dr. med. dent.