188a7f7d1850d100dfe02bd5df0cd403

Za stručno i uspješno poslovanje ordinacije dentalne medicine, ključna je dobra organizacija i raspodjela posla, što znači da je neophodno imati dobar tim profesionalaca. Stručni ordinacijski stomatološki tim čine doktor dentalne medicine i dentalni asistent, a nekada im se pridružuju i vanjski stručni suradnici (npr. specijalisti iz nekog drugog područja stomatologije). Jednako vrijedan, stručni dio tima izvan ordinacije, čine dentalni tehničari. U tim svakako treba ubrojiti i sve ostale zaposlenike, ukoliko ih ima, a čija struka ne mora biti dentalna medicina – recepcioneri, marketinški stručnjaci, čistači, vozači i sl.

Uz doktora, dentalni asistent, je stručnjak s kojim pacijenti najviše kontaktiraju, ali vrlo često nisu ni približno svjesni razmjera njegove uloge. Manje je poznato da uloga dentalnog asistenta u ordinaciji nije samo rutinsko dodavanje opreme i materijala, već obuhvaća veliku količinu poslova od neophodne važnosti za funkcioniranje ordinacije i nesmetan rad doktora dentalne medicine.

Školovan i stručan asistent bavi se naručivanjem pacijenata i vođenjem dentalne kartoteke, ažuriranjem dokumentacije nakon svakog novog pregleda, izdavanjem dokumenata (uputnica i recepata), nabavom i održavanjem materijala i opreme te evidencijom njihova skladištenja i ispravnosti. Prilikom stomatološkog zahvata, asistent doktoru priprema materijale i opremu, nadgleda psihofizičko stanje pacijenta i brine se o mjerama zaštite, kako pacijenta – tako i stručnog tima. Neposredno nakon zahvata, asistent se brine o pravilnom odlaganju i razvrstavanju otpada i provodi mjere dezinfekcije i sterilizacije kako bi se posao mogao nesmetano odvijati dalje.

Zbog navedenog, jasno je da uloga dentalnog asistenta zahtijeva veliku odgovornost – i prema pacijentu i prema doktoru, ali i prema samom sebi. Iz toga proizlazi i potreba za dobrom stručnom edukacijom kao temeljem znanja, ali i potreba za obnavljanjem i stjecanjem znanja u kontinuiranom obrazovanju – tijekom čitave karijere.

Za Andragog: Karlo Bajza, dr.med.dent.