Farmaceutski tehničar

ZU Apoteke “B Pharm” traže jednog radnika, a mjesto rada je Brod na određeno vrijeme sa mogućnošću produžetka ugovora na neodređeno. Opis posla: poslovi magistra farmacije u apoteci. Uvjeti potrebni za kandidate VSS sprema (Diplomirani farmaceut-magistar farmacije):položen stručni ispit, licenca izdana od nadležne komore, odlično vladanje MS Office paketom i radom na računalu, dobre komunikacijske i organizacijske vještine, samoinicijativnost, snalažljivost, pouzdanost i odgovornost, plaća i ostale naknade po dogovoru. Kontakt je bpharmdoo@yahoo.com