Farmaceutski tehničar

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK  traži jednog radnika na određeno zbog povećanog opsega posla. Radno vrijeme je 23 sata tjedno, bez smještaja, a naknada za prijevoz je djelomično pokrivena.  Potrebna razina obrazovanja je fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu Medicinska škola Osijek, Vukovarska 209, 31 000 Osijek – s naznakom „za natječaj“.

Natječaj vrijedi od 21.02.2017.do 01.03.2017.