dentalni asistent

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR traže jednog  radnika. Vrsta zaposlenja je na određeno; povećan opseg posla, te puno radno vrijeme. Nema smještaja a naknada za prijevoz je u cijelosti. Potrebna razina obrazovanja: medicinska škola za zanimanje medicinska sestra – dentalna asistentica/medicinski tehničar – dentalni asistent, položen stručni ispit (osim u slučaju završene srednje škole u trajanju od 5 godina), odobrenje za samostalan rad (licenca), poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije. Opis poslova: prihvat pacijenata i priprema medicinske dokumentacije; priprema radnog mjesta za rad – priprema i dezinfekcija, sterilizacija instrumenata i pribora; asistiranje liječniku tijekom terapijskih postupaka; planiranje i nabava potrebnih lijekova, dentalnog materijala i sredstava za rad… Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti: životopis, domovnica, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca), elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu, ne stariji od dana objave ovog natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), presliku vozačke dozvole.
Kontakt: pismena zamolba: Školska 5, 31300 Beli Manastir
.  Natječaj vrijedi od 24.5.2017. do 1.6..2017.