Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

EU PROJEKT AKADEMIJA

Datum održavanja: 29.travanj 2021. od 17.00 do 20.00 sati

Serija seminara tijekom kojih će pojedinci i predstavnici javnih, privatnih i  organizacija civilnog društva imati mogućnost steći vještine potrebne za razradu i prijavu projekta financiranih iz EU fondova. Edukacija je organizirana kroz praktični rad na konkretnom projektu polaznika

Naziv edukacije: EU PROJEKT AKADEMIJA
Datum održavanja: 29.travanj 2021. od 17.00 do 20.00 sati

Pošaljite prijavu