Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Seminar: ABECEDA EU PROJEKATA

Datum održavanja: 12.travanj 2021. godine od 17.00 do 20.45 sati

Seminar namijenjen predstavnicima privatnog, javnog i civilnog sektora gdje ćemo kroz praktične primjere pojasniti 10 osnovnih elemenata koje je potrebno razumjeti kako bi napisali i dobili financiranje za EU projekt kao i izbjegli česte pogreške u provedbi. 

Naziv edukacije: Seminar: ABECEDA EU PROJEKATA
Datum održavanja: 12.travanj 2021. godine od 17.00 do 20.45 sati

Pošaljite prijavu