Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Seminar: POSLOVNI PLAN ZA EU PROJEKTE

Datum održavanja: 28.svibanj 2021.godine

Seminar je namijenjen stručnjacima koji razvijaju poduzetničke i infrastrukturne projekte financirane iz EU fondova kako bi stekli znanja i vještina potrebne za samostalnu analizu financijskih podataka potrebnih za kvalitetnu prijavu projekata.

Naziv edukacije: Seminar: POSLOVNI PLAN ZA EU PROJEKTE
Datum održavanja: 28.svibanj 2021.godine

Pošaljite prijavu