Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva

Rok za podnošenje prijava: od 27.04.2022. godine od 12:00 sati do 30.06.2022. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 150.000.000,00 HRK od čega:

90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike

60.000.000,00 HRK za velike korisnike

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Isplata se provodi jednokratno ili u najviše dvije rate.

Intenzitet potpore: do 50 % odnosno do 70% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (osoba koja na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina, posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj)
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju.

Karta regionalnih potpora