Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

SVRHA NATJEČAJA: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 27.04.2022. godine od 12:00 sati do 30.06.2022. godine do 12:00 sati

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi)

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 250.000.000,00 HRK od čega:

  • 150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike
  • 100.000.000,00 HRK za velike korisnike

VISINA JAVNE POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od 5 godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET JAVNE POTPORE: do 50 % uz mogućnost uvećanja do 70% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Karta regionalnih potpora