Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije“

CILJ NATJEČAJA je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi kroz:

 • podršku za razvoj proizvoda
 • povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije

Naglasak je na:

 • novoosnovana poduzeća s donekle definiranim timom sposobnim za postizanje postavljenih ciljeva
 • projektima s visokom razinom inovativnosti i vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji
 • prednost će imati projekti koji doprinose zelenoj tranziciji

 

UKUPNO RASPOLOŽIVI IZNOS: 141.700.000

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 300.000 kn

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 1.000.000 kn

INTENZITET POTPORE: do 75%

PRIHVATLJIVI KORISNICI: inovativni MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima

INOVATIVNI MPS je onaj koji:

a) će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal ili

b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora

PRIHVATLJIVI PROJEKTI: inovativni projekti zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • nadogradnja, osmišljavanje
 • provjera izvedbe
 • validacija tržišta
 • ispitivanje
 • razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.)
 • obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja
 • dio troškova može financirati pristup globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima

 

Projektne aktivnosti se moraju završiti u roku 24 mjeseca, a odnose se na pretkomercijalni razvoj koji može i ne mora biti uspješan i za koji se ne očekuje da će u kratkom roku donijeti prihode.

Karta regionalnih potpora