Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“

SVRHA NATJEČAJA: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje

Potpora se ne dodjeljuje za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.03.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 04.04.2022. godine od 12:00 sati do 31.05.2022. godine do 12:00 sati

PRIHVATLJIVI KORISNICI: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 20.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

INTENZITET JAVNE POTPORE: 100%

Karta regionalnih potpora