Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C1. 1.1. R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Maksimalni intenziteti potpore bit će sukladni GBER-u i važećoj karti regionalnih potpora, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

Intenziteti potpora će se kretati u rasponu od 35% do 70% prihvatljivih troškova

Planirano je da maksimalni iznos bespovratnih sredstava za:

  • MSP-ove iznosi do 7.500 kn
  • srednje kapitalizirana poduzeća do 35 000 000kn

 

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 750 000 000kn za MSP-ove i 1.150.000.000kn za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi i srednje kapitalizirana poduzeća

Alokacija: 1 900 000 000kn

Objava poziva: 3Q2022.

C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Raspoloživa sredstva: 250 000 000kn

U okviru poziva planira se dodjela potpora za sljedeće aktivnosti:

  • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga
  • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija proizvoda i usluga cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu

Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća, te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medije, baštine, dizajna i izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Razdoblje provedbe: 2022. -2026.

Karta regionalnih potpora