Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C1. 1.2. R2-I4 Jačanje akceleracijske aktivnosti

Investicija podrazumijeva potporu za akceleraciju na razdoblje od četiri godine kako bi se uspostavio program akceleracije u Hrvatskoj. Program akceleracije omogućit će mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za skupine do 20 novoosnovanih poduzeća tijekom razdoblja od najmanje 3 mjeseca.

Podrška spremnosti za investicije može uključivati pristup mentorstvu i savjetovanju poslovnih voditelja i poduzetnika, savjetovanje vezano uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, pristup stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, pristup potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i slično.
Prihvatljivi prijavitelji za ovu investiciju su inovativna mala i srednja poduzeća koja trebaju dalje razvijati svoj kapacitet i poslovnu ideju prije nego što zatraže vanjska ulaganja

Predviđene su dvije skupine novoosnovanih poduzeća (start-upova):

  • novoosnovana poduzeća u ranijoj fazi kojima je još uvijek potrebna podrška u razvoju proizvoda i nalaze se negdje između TRL 5 i 6
  • zrelija novoosnovana poduzeća koja su negdje između TRL 6 i 8 koja su spremnija za investicije.

Svako podržano novoosnovano poduzeće dobit će bespovratna sredstva u iznosu do 187.500 kn koja može upotrijebiti za kupnju opreme, zaliha, ugovornog dodatnog osoblja ili vanjskih usluga.

Karta regionalnih potpora