Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C1.1.2. R2-I5 Komercijalizacija inovacija

Potpora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište.

Financirane projektne aktivnosti trebale bi rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu. Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključuju dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključuju pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.

Raspoloživa sredstva: 380.000,00kn
Projekti mogu trajati najviše 2 godine.
Razdoblje provedbe: 1Q2022.-4.Q.2026.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 760.000 kn
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 5.320.000 kn

Prijave na Poziv „Komercijalizacija inovacija“ zaprimaju se od 20. svibnja 2022.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
Prilagodba razvijenog proizvoda:

 • dodatna ispitivanja i ugradnja rezultata ispitivanja u konačni proizvod
 • savjetodavne usluge
 • izgradnja kapaciteta
 • revizija studije izvodljivosti
 • dizajn proizvoda
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva.

Priprema lansiranja proizvoda:

 • priprema ili revizija poslovog plana ili marketinškog plana
 • istraživanje i ispitivanje tržišta
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • priprema proizvodnje i ulaganje u nulte serije
 • operativne marketinške aktivnosti.

 

CILJ NATJEČAJA je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište, povećati izvoz podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima i povećati inovativni kapacitet MSP-a.

Dodatni bodovi dodijelit će se projektima koji doprinose zelenoj tranziciji.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog Poziva su namijenjene dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju, uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Ulaganje se sastoji od pružanja potpore MSP-ovima u internacionalizaciji njihovih marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište. To može uključivati predstavljanje proizvoda potencijalnim kupcima, pri kojem se generira korisničko iskustvo koje se u budućnosti može prenijeti na druge potencijalne klijente. Sredstva se mogu upotrijebiti za izgradnju kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. Sredstva se mogu koristiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.

Projektne aktivnosti se moraju završiti u roku 24 mjeseca.

Karta regionalnih potpora