Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C1.1.2. R3-I3 Bespovratne potpore za digitalizaciju

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
Raspoloživa sredstva: 260.000.00kn
Razdoblje provedbe 2Q2022- 4Q2026

Prihvatljivi troškovi u okviru projekta uključuju opremu, softver, edukaciju zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškove vanjskih davatelja usluga i dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt iznosi: 750 000kn

Prihvatljivi projekt digitalizacije poslovanja uključuje sljedeće:
a) uvođenje novog načina poslovanja poduzeća
b) vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi

Primjeri uvođenja novih proizvodnih postupaka ili načina isporuke mogu obuhvaćati:

  • projektiranje, postavljanje i/ili konfiguriranje novog postupka ili proizvodnje ili isporuke ili sustava
  • razvoj (ili nerutinsko prilagođavanje) softverskih sustava za novi postupak proizvodnje ili isporuke, uključujući digitalizaciju postojećih proizvoda
  • značajnu automatizaciju postojećih ručnih sustava proizvodnje ili isporuke radi potrebe skaliranja.

Primjeri uvođenja novog organizacijskog postupka mogu obuhvaćati:

a) uvođenje sustava inovacija ili kontinuiranog poboljšanja širom organizacije
b) uvođenje novih načina razvoja proizvoda ili usluga ili digitalizaciju postojećih proizvoda koji su projektirani i stvoreni u suradnji s kupcem/dobavljačem/partnerom
c) provedbu novih modela poslovanja ili povećanja vrijednosti koji se značajno razlikuju od postojećih.

Karta regionalnih potpora