Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma 1.250.000.000 kn

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

SVRHA NATJEČAJA: povećanje učinkovitog korištenja energije

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 01.03.2022. godine do 27.04.2022. godine

PRIHVATLJIVI KORISNICI: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 141.865.200,00 HRK

VISINA POTPORE:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

INTENZITET POTPORE: do 50% iz Instrumenta EU za oporavak i otpornost uz mogućnost uvećanja do 70% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ulaganje se povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

 

Karta regionalnih potpora