Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C1.6. R1-I2 Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Raspoloživa sredstva: 1.020 000 000kn

U okviru poziva planira se dodjela potpore za sljedeće aktivnosti:

  • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliši opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata ( npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije
  • nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća.

Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti

Kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji, u skalu s NRS, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenom satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030.

Karta regionalnih potpora