Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

C3.2. R3-I1 Start up/spin off poduzeća mladih istraživača

Poziv iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost

C3.2. R3-I1 Start up/spin off poduzeća mladih istraživača

Ciljane skupine: mladi istraživači

Alokacija (kn): 38.000.000

Cilj: poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up poduzeća

 

Karta regionalnih potpora