Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

ERASMUS+ KA1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

KLJUČNA AKTIVNOST 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (mobilnost studenata i učenika, jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija, združeni diplomski studiji, mobilnost mladih)

Ovom se Ključnom aktivnošću podupiru:

 • mobilnosti učenika, studenata, vježbenika, mladih ljudi, volontera, nastavnog i nenastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima, u svrhu stjecanja iskustva učenja, rada, prakse, usavršavanja… u inozemstvu.
 • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus: integrirani međunarodni studijski programi visoke razine koje provode konzorciji ustanova visokog obrazovanja koji dodjeljuju stipendije najboljim studentima diplomskih studija u cijelom svijetu.

Koje vrste mobilnosti uključuje KA1?

Osposobljavanje osoblja (2 dana-2 mjeseca):

 •  sudjelovanje u strukturiranim tečajevima i ostalim oblicima
  osposobljavanja u inozemstvu
 • praksa po modelu job shadowing u partnerskoj školi (školi koja
  prima sudionika) ili drugoj relevantnoj ustanovi u području općeg
  obrazovanja.

Podučavanje (2 dana-2 mjeseca):
Unutar ove aktivnosti nastavno i nenastavno osoblje ima priliku podučavati svoj predmet u partnerskoj školi u inozemstvu.

Ustanova pošiljatelj: odabire i šalje izvan Hrvatske osoblje koje djeluje u području općeg obrazovanja

Ustanova domaćin: ugošćuje strano osoblje i pruža im različite aktivnosti ili ima koristi od njihovih aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja:

 • organizator strukturiranog tečaja (course provider)
 • partnerska ustanova (kada je riječ o aktivnosti podučavanja ili prakse po modelu job shadowing)

Za učenike, studente, stažiste, naučnike, polaznike obrazovanja odraslih i mlade aktivnosti mobilnosti u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolji uspjeh u učenju
 • bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri
 • više inicijativnosti i poduzetnosti
 • više samostalnosti i samopouzdanja
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • bolja međukulturna osviještenost
 • aktivnije sudjelovanje u društvu
 • pozitivnije interakcije s ljudima iz različitih sredina
 • bolja upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a
 • veća motiviranost za sudjelovanje u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Za osoblje, osobe koje rade s mladima i stručnjake u obrazovanju i osposobljavanju i području mladih aktivnosti mobilnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolje kompetencije povezane s njihovim profilima zanimanja (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima itd.)
 • bolje razumijevanje prakse, politika i sustava u području obrazovanja, osposobljavanja ili rada s mladima u raznim zemljama
 • povećana sposobnost za pokretanje promjena u smislu modernizacije i otvaranja njihovih obrazovnih organizacija međunarodnom tržištu
 • bolje razumijevanje veza između formalnog i neformalnog obrazovanja te između strukovnog osposobljavanja i tržišta rada
 • bolja kvaliteta njihova rada i aktivnosti u korist studenata, stažista, naučnika, učenika, polaznika obrazovanja odraslih i mladih
 • bolje razumijevanje i reagiranje na sve vrste raznolikosti, npr. društvenu, etničku, jezičnu, rodnu i kulturnu raznolikost te različite sposobnosti
 • bolja sposobnost da se uzmu u obzir potrebe osoba s manje mogućnosti
 • više podupiranja i promicanja aktivnosti mobilnosti učenika
 • više mogućnosti za profesionalni razvoj i napredak u karijeri
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • veća motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu.

Za organizacije sudionice projektne aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • povećana sposobnost za rad na razini EU-a/međunarodnoj razini: bolje vještine upravljanja i strategije internacionalizacije
 • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja; dodjeljivanje više financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju projekata EU-a / međunarodnih projekata
 • bolju pripremu, provedbu, praćenje i prateće mjere projekata EU-a / međunarodnih projekata
 • inovativan i poboljšan načina rada u korist ciljnih skupina, na primjer: privlačniji programi za studente, stažiste, naučnike i mlade u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima
 • kvalificiranije osoblje u poučavanju i osposobljavanju
 • poboljšani postupci priznavanja i vrednovanja kompetencija stečenih tijekom razdoblja učenja u inozemstvu
 • učinkovitije aktivnosti u korist lokalnih zajednica, bolje metode i prakse u radu s mladima radi njihova aktivnog sudjelovanja i/ili uključivanja skupina u nepovoljnom položaju
 • modernije, dinamičnije, angažiranije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda u svakodnevne aktivnosti
 • otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnima u drugim društvenim i obrazovnim područjima te područjima povezanima sa zapošljavanjem; strateško planiranje profesionalnog razvoja osoblja na temelju individualnih potreba i ciljeva organizacije
 • održavanje razine komunikacije, prijenosa znanja i informiranja o poboljšanjima
 • ako je relevantno, sposobnost privlačenja izvrsnih studenata i akademskog osoblja iz cijelog svijeta.

Kalendar:

 1. Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja 23. veljače 2022. u 12:00 sati
 2. Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih 23. veljače 2022. u 12:00
 3. Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu povezane s
  program 23. veljače 2022. u 12:00 sati
 4. Erasmus akreditacije u strukovnom obrazovanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih 19. listopada 2022. u 12:00
 5. Erasmus akreditacije u području mladih 19. listopada 2022. u 12:00 sati
 6. Mobilnost pojedinaca u području mladih 23. veljače 2022. u 12:00 sati
 7. Mobilnost pojedinaca u području mladih 04. svibnja 2022. u 12:00 sati
 8. Mobilnost pojedinaca u području mladih 04. listopada 2022. u 12:00 sati
 9. Akcija uključivanja DiscoverEU 4. listopada 2022. u 12:00
 10. Virtualne razmjene na području visokog obrazovanja i mladih 20. rujna 2022. u 17:00 sati

Proračun:

Indikativni proračun za financiranje decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus+ (programsko razdoblje 2021.-2027.) dostupan je na poveznici.

 

Karta regionalnih potpora