Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Otvoreno

Erasmus+ KA2: Suradnja organizacija i institucija

KLJUČNA AKTIVNOST 2: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Suradnička partnerstva

Tipovi partnerstava:

 • Projekti razvoja inovacija:

Rad na razvoju inovativnih rezultata s ciljem daljnje upotrebe nakon završetka projekta. Naglasak na diseminaciji i širenju rezultata.

 • Projekti razmjene dobre prakse:
  • povezivanje organizacija
  • povećavanje kapaciteta za rad na transnacionalnoj razini
  • dijeljenje ideja, metoda i primjera dobre prakse.

Ciljevi su suradničkih partnerstava:

 • povećavanje kvalitete rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i ustanova te otvaranje prema novim akterima koji inače nisu uključeni u okviru jednog sektora
 • jačanje kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • omogućivanje transformacije i promjene (na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini), koje dovode do poboljšanja i novih pristupa proporcionalno kontekstu svake organizacije.

Kriteriji prihvatljivosti

Prijavitelj:

 • svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj.
 • bilo koja organizacija osnovana u programskoj zemlji (koordinator partnerstva, podnosi prijavu u ime svih partnera svojoj nacionalnoj agenciji)

Vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu:

Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u bilo kojoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Trajanje projekta: od 12 do 36 mjeseci

Iznos bespovratnih sredstava:

 • partnerstva za suradnju: nudi izbor između tri jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR
 • mala partnerstva: nudi izbor između dva jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt: 30 000 EUR, 60 000 EUR

Proračun:

Indikativni proračun za financiranje decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus+ (programsko razdoblje 2021.-2027.) dostupan je na poveznici.

Kalendar:

 1. Partnerstva za suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih podnesenih od strane europskih nevladinih organizacija 23. ožujka 2022. u 12:00 sati
 2. Partnerstva za suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih podnijele su europske nevladine organizacije 23. ožujka 2022. u 17:00
 3. Partnerstva za suradnju u području sporta 23. ožujka 2022. u 17:00 sati
 4. Mala partnerstva u područjima školskog obrazovanja, strukovnog
  obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih i mladi 23. ožujka 2022. u 12:00 sati
 5. Mala partnerstva u područjima školskog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih i mladi 04. listopada 2022. u 12:00 sati
 6. Mala partnerstva u području sporta 23. ožujka 2022. u 17:00 sati
 7. Centri strukovne izvrsnosti 7. rujna 2022. u 17:00 sati
 8. Erasmus Učiteljske akademije 7. rujna 2022. u 17:00 sati
 9. Akcija Erasmus Mundus 16. veljače 2022. u 17:00 sati
 10. Savezi za inovacije 15. rujna 2022. u 17:00 sati
 11. Projekti za budućnost 15. ožujka 2022. u 17:00 sati
 12. Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja 17. veljače 2022. u 17:00 sati
 13. Izgradnja kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 31. ožujka 2022. u 17:00 sati
 14. Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih 07. travnja 2022. u 17:00 sati
 15. Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta 07. travnja 2022. u 17:00 sati
 16. Neprofitna europska sportska događanja 23. ožujka 2022. u 17:00

Karta regionalnih potpora