Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Zatvoreno

Erasmus+ KA3

Ovom se ključnom aktivnošću podupiru:

 • znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika na temelju dokaza i praćenje u okviru Europe 2020., posebno o:
  • analize pojedinih država i tematske analize, uključujući putem suradnje s akademskim mrežama;
  • suradničko učenje i suradničke revizije putem Otvorenih metoda suradnje u obrazovanju, osposobljavanju i područjima vezanim uz mlade;
 • inicijative za inovacije u području politika za promicanje razvoja inovativnih politika među dionicima i omogućavanje javnim tijelima da ispituju učinkovitost inovativnih politika putem ispitivanja na terenu utemeljenih na čvrstim metodologijama ocjenjivanja
 • potpora instrumentima europskih politika za olakšavanje transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenos bodova, za poticanje osiguranja kvalitete, podržavanje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i savjetima. Ova aktivnost uključuje potporu mrežama kojima se olakšava razmjena diljem Europe, učenje i radna mobilnost građana i razvoj fleksibilnih putova učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • suradnja s međunarodnim organizacijama priznate stručnosti i analitičke sposobnosti (kao što je OECD i Vijeće Europe), za jačanje učinka i dodane vrijednosti politika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • dijalog s dionicima, promicanje politika i programa s javnim tijelima, pružateljima usluga i dionicima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih važni su za jačanje svijesti o strategiji Europa 2020., strateškom okviru za obrazovanje i osposobljavanje 2020., Europskoj strategiji za mlade i drugim europskim programima za pojedine sektore, kao i o vanjskoj dimenziji obrazovanja, osposobljavanja i politika za mlade u EU-u. Važni su i za razvoj sposobnosti dionika za konkretno podupiranje provedbe politika poticanjem učinkovitog korištenja rezultata Programa i ostvarivanjem opipljivog učinka.

Ključna aktivnost 3 obuhvaća i mnoge druge aktivnosti koje podupiru reformu politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih koje provodi izravno Europska komisija ili se provode putem posebnih poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu. Te su aktivnosti grupirane u sljedeće odjeljke:

 • potpora razvoju europske politike
 • potpora sindikalnim alatima i mjerama koje potiču kvalitetu, transparentnost i priznavanje vještina, kompetencija i kvalifikacija
  politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima i međunarodnim organizacijama
 • mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi programa
 • suradnja s ostalim instrumentima Unije i podrška ostalim politikama Unije
 • aktivnosti diseminacije i informiranja.

Kalendar:

 1. Europski mladi zajedno 22. ožujka 2022. u 17:00 sati
 2. Jean Monnet akcije i mreže 01. ožujka 2022. u 17:00 sati

Karta regionalnih potpora