Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

U najavi

Program Eurostars

Program Eurostars namijenjen je poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih mladih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima

Razlika u odnosu na EUREKA program je centralizirana prijava i tehnološka evaluacija svih projekata iz svih zemalja članica programa koju radi EUREKA Tajništvo u Bruxellesu, dok financijsku evaluaciju prijavljenih projekata radi HAMAG-BICRO.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi 1 500 000kn

Opravdani troškovi: plaće, oprema i sitni inventar, vanjske razvojne usluge, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi

Prijavitelji: MSP

Napomena: Javne znanstveno-istraživačke institucije sudjeluju kroz podugovaranje.

Partneri: najmanje iz dvije različite zemlje

Tematsko područje: ne postoje tematska ograničenja

Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci)

Plan objave Poziva je Q2 2022

Karta regionalnih potpora