Skidanje i korištenje nastavnih materijala je dozvoljeno isključivo polaznicima učilišta Andragog kao pomoćna literatura u svrhu učenja i polaganja ispita.