Za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta Andragog može biti izabrana osoba koja:

– koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o obrazovanju odraslih
– ima najmanje 5 (pet)  godine radnog iskustva u obrazovanju odraslih
– je iskusna u radu na računalu (Microsoft Office)
– koja ispunjava i druge uvijete određene zakonom o obrazovanju odraslih

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti ovjereni preslik ili izvornik:

  • životopisa
  • diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnice
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovoj i srednoj školi
  • dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu

Broj: 1 izvršitelj (M/Ž). Ravnatelj se imenuje na rok od 4 (četiri) godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku 8 dana od objave ovog natječaja na adresu:

Pučko otvoreno učilište Andragog
Trg PetraSvačića 6, 10 000 Zagreb
uz naznaku:
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU – NE OTVARAJ

 

Nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Županja, 28.01.2019. godine

 

Predsjednik upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Andragog

 

M.P.

____________________