Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Nova nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.) predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Od dana primjene HR NUTS 2021., odnosno od 1. siječnja 2020. prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za  statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12), kojom se Hrvatska dijelila na dvije NUTS 2 regije, Kontinentalnu Hrvatsku sastavljenu od 14 kontinentalnih županija uključujući i Grad Zagreb i regiju Jadranska Hrvatska u čijem se sastavu nalazi sedam jadranskih županija.

S obzirom na to da je Grad Zagreb u međuvremenu prešao 800.000 stanovnika, došlo je do mogućnosti njegova izdvajanja kao zasebne NUTS 2 regije. Mogućnost izdvajanja Grada Zagreba kao zasebne NUTS 2 regije predstavlja važnu novinu kojom se može utvrditi podjela na NUTS 2 razini koja će omogućiti najpovoljnije uvjete za korištenje fondova EU-a i regionalnih potpora.

Prema novoj klasifikaciji HR_NUTS 2021. (NN 125/2019) Republika Hrvatska podijeljena je na 4 statističke regije 2. razine:

  • Panonska Hrvatska,
  • Jadranska Hrvatska,
  • Grad Zagreb i
  • Sjeverna Hrvatska.