Pučko otvoreno učilište Andragog ustanova je koja se bavi obrazovanjem odraslih kroz programe prekvalifikacije, srednjoškolska obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Učilište je osnovano 2001. godine, a pod ovim vodstvom poslujemo od 2007. godine.

Kao ustanova čija je primarna djelatnost obrazovanje radno sposobnog stanovništva, pratimo potrebe tržišta rada (hrvatskog ali i inozemnog) te kontinuirano radimo na izradi programa u svim obrazovnim sektorima.

Misija Učilišta je zadovoljenje obrazovnih potreba pojedinaca, te promocija važnosti cjeloživotne zapošljivosti.

Naša vizija je ponuditi punu uslugu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Cjeloživotno obrazovanje treba kontinuirano usklađivati s ubrzanim gospodarskim, tehnološkim ali i socijalnim promjena. Pružiti priliku ne samo za stjecanje novog zanimanja ili nadogradnju već postojećeg nego i podršku u planiranju i razvoju karijere. Doprinijeti održivosti i ponovnoj uključivosti što većeg broja radno sposobnog stanovništva na tržište rada.

Dugogodišnjim radom smo se istaknuli kao jedno od vodećih učilišta jer zadovoljavamo kriterije i potrebe svih kvalifikacijskih struktura.

Kroz inovativan pristup nastavi i stručan kadar, omogućavamo polaznicima da potrebna strukovna zanimanja kod nas završe bez straha i predrasuda i izađu iz učilišta sa znanjem, sposobnošću i spremnošću kreirati svoju budućnost u novom, boljem smjeru.

Nastava se održava u suvremeno opremljenim kabinetima i učionicama za teorijsku i praktičnu nastavu gdje stavljamo naglasak na unapređenje kvalitete i nove tehnologije.

Budite i vi jedan od onih koji kreira svoj život u dobrom smjeru!

VIZIJA

Ponuditi punu uslugu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Cjeloživotno obrazovanje treba kontinuirano usklađivati s ubrzanim gospodarskim, tehnološkim, ali i socijalnim promjenama. Pružiti priliku ne samo za stjecanje novog zanimanja ili nadogradnju već postojećeg nego i podršku u planiranju i razvoju karijere. Doprinijeti održivosti i ponovnoj uključivosti što većeg broja radno sposobnog stanovništva na tržište rada. POU ANDRAGOG će biti bazirano lokalno, regionalno strukturirano  s nacionalnim i internacionalnim utjecajem.

MISIJA

Učilišta je zadovoljenje obrazovnih potreba pojedinaca te promocija važnosti cjeloživotne zapošljivosti. Kao drugo, Učilište razvija i potiče inovacije u obrtima i obrazovanju temeljene na europskim primjerima dobre prakse.

POLITIKA KVALITETE

POU ANDRAGOG slijedeći svoju misiju definiralo je svoju ulogu u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, vodeći se nacionalnim i međunarodnim standardima obrazovanja odraslih te međunarodnim iskustvom.  Cilj je postati prepoznata ustanova po svojim nastavnim i stručnim postignućima ostvarenim na suvremenim spoznajama struke, raspoloživim resursima, prihvaćenim programima, doprinosima razvoju obrtništva i poduzetništva te održivom razvoju. U POU ANDRAGOG se postavljene ciljeve želi ostvarivati svjesno i mjerljivo, kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete u svim područjima aktivnosti Učilišta. Realizacijom naše misije, vizije i strategije te postavljenih ciljeva želimo učvrstiti, razvijati i širiti prepoznatljivost u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih s kojom će se budući i završeni polaznici identificirati, a poslodavci i društvena zajednica cijeniti.

S obzirom na vrlo širok  spektar aktivnosti, za opće poslove i poslove vezane za obavljanje stručnih aktivnosti uvodi se sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, dok se za specifično područje obrazovnog procesa uvažavaju zahtjevi kvalitete sukladno standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete definiranim važećim zakonskim pravilima i aktima vezanim za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Stalno kadrovsko osnaživanje POU ANDRAGOG provodi angažiranjem kvalificiranih i kompetentnih nastavnika prema načelima izvrsnosti. Potiče vlastite zaposlenike i  suradnike na nastavno i stručno usavršavanje i napredovanje, njihovo povezivanje s obrtništvom i drugim obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Stalno unaprjeđenje nastavnih procesa usmjereno je kontinuiranom poboljšanju programa prekvalifikacija, stjecanja SSS, osposobljavanja i usavršavanja, postignućima polaznika i ishoda učenja na svim programima prekvalifikacija, stjecanja SSS, osposobljavanja i usavršavanja. Procesi koji utječu na kvalitetu kontinuirano se nadziru, unaprjeđuju i poboljšavaju razmjenom informacija kroz sustav vrednovanja i samovrednovanja. Stalni rast i nadzor kvalitete, konkurentnost i kompetitivnost stručnog rada važne su i trajne odrednice razvoja Učilišta.

 

U Županji, 03.09.2018.
Ravnatelj: Vjekoslav Gale