obrazovanje_odraslih

Za školovanje nikad nije kasno! Bilo da želite ostvariti novu karijeru, steći nove vještine ili jednostavno završiti srednju školu, danas vam se u Hrvatskoj nudi mnogo mogućnosti koje će vas dovesti do željenoga cilja.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelu cjeloživotnoga učenja, a ustanove za obrazovanje odraslih, poput našega Učilišta, temeljem odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, provode programe prekvalifikacije i stjecanja srednje stručne spreme. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih, programi obrazovanja odraslih jednako se vrednuju kao i programi redovnih škola te, što je najvažnije, upisuju u e-radnu knjižicu i pružaju  jednake mogućnosti zapošljavanja i rada.

Prednosti programa za odrasle

Programi obrazovanja odraslih, u odnosu na redovne programe obrazovanja, izvode se u smanjenoj satnici, odnosno dva do tri puta tjedno, što znači da ih bez teškoća mogu pohađati i zaposlene osobe.

No, važno je naglasiti da je smanjen samo broj sati teorijske nastave, a vježbe i praktična nastava izvode se u punoj satnici. Tako se stavlja naglasak na najbolji način učenja – iskustveno učenje.

Vrste obrazovanja odraslih

Programi obrazovanja odraslih dijele se na prekvalifikaciju te stjecanje srednje stručne spreme, ovisno o tome s kojim zadnjim završenim obrazovanjem osoba upisuje program.

Program prekvalifikacije upisuju osobe koje imaju završenu srednju školu te žele steći još jedno zvanje. Tijekom programa prekvalifikacije osoba polaže ispite na temelju odluke o razlikovnim ispitima, odnosno razliku predmeta između završene srednje škole i programa koji upisuje.

Trajanje programa prekvalifikacije pojedine obrazovne skupine ovisi o samoj strukturi grupe, odnosno o utvrđenim razlikama ispita, ali obično se završava u jednoj obrazovnoj godini.

Program stjecanja srednje stručne spreme upisuju osobe koje su završile osnovnu školu ili su iz nekog razloga odustale od obrazovanja tijekom redovne srednje škole.

Ako je zadnje završeno obrazovanje osnovna škola, upisuje se razred po razred i sluša sve predmete (opće obrazovne i stručne predmete).

Kada je riječ o djelomično završenoj srednjoj školi, upisuje se obrazovanje na temelju zadnjeg završenog razreda, uz polaganje razlike ispita koja postoji između programa koji je pohađan u redovnoj školi i novoupisanog programa. Na primjer, ako je zadnje završeno obrazovanje drugi razred srednje škole za zvanje kuhar, a upisuje se zvanje hotelijersko-turistički tehničar,  upisuje se treći razred za hotelijersko-turističkoga tehničara uz polaganje ispita razlike za prva dva razreda.

Trajanje programa stjecanja srednje stručne spreme ovisi o odabranome zvanju i polaznoj točki pojedinca, a može trajati od dvije do četiri obrazovne godine.