Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Andragog

Partneri: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Kratak opis projekta:

Projekt je osmišljen kako bi uključivanjem odraslih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih, u obrazovne programe ugostiteljskog sektora, u kojima je prisutan rast potražnje, povećao njihove kompetencije i vještine za zapošljavanje u skladu s potrebama tržišta rada, jer je uočeno da je prisutna niska zastupljenost odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. Obuhvatit će područje dvije županije, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku, koje su prema statističkim podacima iz 2017. godine županije s najvišim stopama nezaposlenosti u Hrvatskoj. Ovim projektom omogućiti će se stjecanje srednje stručne spreme za 20 osoba te promjena zanimanja u skladu s potrebama tržišta rada za 60 osoba čije kvalifikacije ne odgovaraju potrebama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljne skupine projekta su 10 odraslih osoba između 15 i 34 godine bez kvalifikacija i 10 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 godine s razinom 2. prema HKO-u, te 60 osoba čije kvalifikacije ne odgovaraju potrebama na tržištu rada (50 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija i 10 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 godine s razinama kvalifikacija od 3-4.2 prema HKO-u)

Očekivani rezultati projekta:

  • Proveden program prve kvalifikacije i prekvalifikacije u ugostiteljskim zanimanjima:
    • Kuhar/ica
    • Konobar/ica
  • 70 polaznika uspješno završilo program obrazovanja za kuhara/konobara

Ukupna vrijednost projekta: 1.462.129,37 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.462.129,37 HRK iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (siječanj 2018. – prosinac 2020.)

Kontakt osobe za više informacija:

Petra Draganić, voditeljica projekta: pdraganic@ra-vsz.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Andragog.